spin

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công Ty Cổ Phần Lữ Hành FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

Vị trí ứng tuyển
Nơi làm việc
Upload CV của bạn( Chỉ chấp nhận file .PDF).
Upload hình ảnh của bạn.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Tình trạng hôn nhân
Bạn biết thông tin tuyển dụng qua kênh nào
CMND
Địa chỉ
Email
Điện thoại di động
Mức lương tối thiểu nhận việc

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐÀO TẠO

Trường
Nghành học
Hệ đào tạo
  Thêm trường
Chứng chỉ khác (nếu có)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Công ty
Mô tả chi tiết công việc đã làm:
  Thêm công ty