spin
Hoạt động Teambuiding nhân viên Công ty
Hoạt động Teambuiding nhân viên Công ty
Hội thi món ngon cuối tuần
Hội thi món ngon cuối tuần
Tập thể nhân viên Fiditour
Tập thể nhân viên Fiditour

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công Ty Cổ Phần Lữ Hành FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau: