TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công ty Cổ phần FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
Vị trí đang tuyển Nơi làm việc Ứng tuyển
FIDITOUR TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÁNG 11/2018 Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Lữ hành Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh vé máy bay Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour - CNCT Cần Thơ Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour - CNĐN Đà Nẵng Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour - CNHN Hà Nội Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Trong nước Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Nước ngoài Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh Sale online Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên ticketing Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh Sự kiện Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh Thị trường Inbound Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Giám Đốc Chăm Sóc Khách Hàng & Quản Lý Chất Lượng Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Lái xe Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Content marketing Thị trường inbound Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên điều hành tour Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Phó Giám đốc Hành chính Nhân sự Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Content marketing Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Account executive Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên thiết kế - Phòng Event Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Giao dịch Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên thiết kế - Phòng Tiếp thị Truyền thông Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Chuyên viên phụ trách Visa Tp.Hồ Chí Minh Ứng tuyển