spin

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công Ty Cổ Phần Lữ Hành FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
Vị trí đang tuyển Nơi làm việc Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Trong nước Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Nước ngoài Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Lữ hành Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Lái xe Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên thiết kế - Phòng Event Hồ Chí Minh Ứng tuyển
hot job Nhân viên kinh doanh vé máy bay Hồ Chí Minh Ứng tuyển
hot job Nhân viên kinh doanh tour - CNCT Cần Thơ Ứng tuyển
hot job Nhân viên kinh doanh tour - CNĐN Đà Nẵng Ứng tuyển
hot job Nhân viên kinh doanh tour - CNHN Hà Nội Ứng tuyển
Phó Giám đốc kinh doanh phòng Event Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Giao dịch Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên thiết kế - Phòng Tiếp thị Truyền thông Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Chuyên viên phụ trách Visa Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Content marketing Thị trường inbound Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên điều hành tour Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Phó Giám đốc Hành chính Nhân sự Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Content marketing Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Account executive Hồ Chí Minh Ứng tuyển
hot job Nhân viên kinh doanh Sự kiện Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh Thị trường Inbound Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Giám Đốc Chăm Sóc Khách Hàng & Quản Lý Chất Lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh Sale online Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên ticketing Hồ Chí Minh Ứng tuyển