spin
Hoạt động Teambuiding nhân viên Công ty
Hoạt động Teambuiding nhân viên Công ty
Hội thi món ngon cuối tuần
Hội thi món ngon cuối tuần
Tập thể nhân viên Fiditour
Tập thể nhân viên Fiditour

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công Ty Cổ Phần Lữ Hành FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
Vị trí đang tuyển Nơi làm việc Ứng tuyển
Nhân viên lễ tân Hồ Chí Minh Ứng tuyển
FIDITOUR TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÁNG 07/2019 Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Nước ngoài Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Trong nước Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Lữ hành Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Xem thêm