spin

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công Ty Cổ Phần Lữ Hành FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
Vị trí đang tuyển Nơi làm việc Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Nước ngoài Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Trong nước Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Lữ hành Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Lái xe Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên thiết kế - Phòng Event Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Xem thêm