spin

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công ty Cổ phần FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
Vị trí đang tuyển Nơi làm việc Ứng tuyển
FIDITOUR TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÁNG 03/2019 Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh tour Nước ngoài Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Lữ hành Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh vé máy bay Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Nhân viên kinh doanh Sự kiện Hồ Chí Minh Ứng tuyển
Xem thêm