Được sáng tạo nên bởi các tu sĩ của Tu viện Mosteiro dos Jerónimos ở Lisbon từ cuối thế kỷ 18.

Pastéis De Belém vs bánh Tart trứng huyền thoại

Pastéis De Belém vs bánh Tart trứng huyền thoại

Pastéis De Belém vs bánh Tart trứng huyền thoại

Pastéis De Belém vs bánh Tart trứng huyền thoại

Pastéis De Belém vs bánh Tart trứng huyền thoại

Pastéis De Belém vs bánh Tart trứng huyền thoại

Lữ hành Fiditour – Thương hiệu du lịch cao cấp của Lữ hành Fiditour