Fairmont Le Château Frontenac hay còn được biết đến với tên là Château Frontenac, là một khách sạn có lịch sử lâu đời ở thành phố Quebec, Canada. Vậy điều gì ở khách sạn độc đáo này khiến nó được chụp hình nhiều nhất thế giới?

Le Château Frontenac - khách sạn được lên hình nhiều nhất thế giới

Le Château Frontenac - khách sạn được lên hình nhiều nhất thế giới

Le Château Frontenac - khách sạn được lên hình nhiều nhất thế giới

Le Château Frontenac - khách sạn được lên hình nhiều nhất thế giới

Le Château Frontenac - khách sạn được lên hình nhiều nhất thế giới

Le Château Frontenac - khách sạn được lên hình nhiều nhất thế giới

Le Château Frontenac - khách sạn được lên hình nhiều nhất thế giới

 

Lữ hành Fiditour