Du lịch Fiditour top công ty du lịch số một tại Việt Nam
HOTLINE 24/7
Du lịch trong nước
Tour lẻ: Ms. Hải Ly - 0977 068 875
Tour đoàn: Ms. Diệu Hiền - 0937464 674
Du lịch nước ngoài
Tour lẻ:Ms. Phương Nhi - 0944 520 770
Tour đoàn: Ms.Mỹ Linh - 0908.468.968
THỦ TỤC XIN VISA NHẬP CẢNH
19/5/2015 16:50:07

Dịch vụ/ Service

Time (Thời gian)

( days/hours)

Gia hạn/làm mới visa Việt Nam ( Extent / Renew visa for foreigner )

Gia hạn visa 01 tháng 01 lần

Extension       1 month single entry

07 ngày/7 days

Gia hạn visa 01 tháng 01 lần

Extension       1 month single entry

02-03 ngày làm việc

02-03 working days

Làm mới visa 01 tháng 01 lần

Renew       1 month single entry

07 ngày/7 days

Làm mới visa 01 tháng 01 lần

Renew       1 month single entry

02-03 ngày làm việc 02-03 working days

Gia hạn visa 03 tháng 01 lần

Extension       3 months single entry

07 ngày/7 days

Gia hạn visa 03 tháng 01 lần

Extension     3 months single entry

02-03 ngày làm việc

02-03 working days

Làm mới visa 03 tháng 01 lần

Renewal      3 months single entry

07 ngày/7 days

Làm mới visa 03 tháng 01 lần

Renewal    3 months single entry

02-03 ngày làm việc

02-03 working days

Gia hạn visa 03 tháng nhiều lần

Extension     3 months multi entries

07 ngày/7 days

Gia hạn visa 03 tháng nhiều lần

Extension     3 months multi entries

02-03 ngày làm việc

02-03 working days

Làm mới visa 03 tháng nhiều lần

Renewal      3 months multi entries

07 ngày/7 days

Làm mới visa 03 tháng nhiều lần

Renewal        3 months multi entries

02-03 ngày làm việc

02-03 working days

THẺ TẠM TRÚ/ RESIDENT CARD

Thẻ tạm trú 01 năm

1 year resident card

07 ngày/07 days

Thẻ tạm trú 02 năm

2 years resident card

07 ngày/07 days

Thẻ tạm trú 03 năm

3 years resident card

07 ngày/07 days

Visa lấy tại cửa khẩu/ VISA ON ARRIVAL

01 tháng 01 lần/1month single entry

(Chưa bao gồm phí đóng visa tại cửa khẩu/Excluded visa fee)

01 ngày/01 day

 

 

 

03 tháng 01 lần/3 months single entry

(Chưa bao gồm phí đóng visa tại cửa khẩu/Excluded visa fee)

02 working days

01 working day

 

 

03 tháng nhiều lần/

3 months multi entries

(Chưa bao gồm phí đóng visa tại cửa khẩu/Excluded visa fee)

02 working days

01 working day

 

 

NHẬN CÔNG VĂN TẠI CƠ QUAN NGOẠI GIAO Ở NƯỚC NGOÀI/

VISA WHICH RECEIVE AT VIETNAM EMBASSSY IN OVERSEA

01 tháng 01 lần/1 month single entry 

(Chưa bao gồm phí đóng visa tại cửa khẩu/Excluded visa fee)

 

01 working day

 

 

03 tháng 01 lần/3 months single entry

(Chưa bao gồm phí đóng visa tại cửa khẩu/Excluded visa fee)

 

02 working days

01 working day

 

03 tháng nhiều lần/3 months multi entries

(Chưa bao gồm phí đóng visa tại cửa khẩu/Excluded visa fee)

 

02 working days

01 working day