Du lịch Fiditour top công ty du lịch số một tại Việt Nam
HOTLINE 24/7
Du lịch trong nước
Tour đoàn: Ms.Ngọc Thảo - 090.725.8527
Tour lẻ: Ms. Hải Ly - 0977 068 875
Du lịch nước ngoài
Tour đoàn: Ms. Lê Nhĩ - 0907 148 611
Tour lẻ: Ms.Huyen Trang - 0935.420.024
THỦ TỤC VISA HONG KONG
19/5/2015 16:06:45


-          Passport

-          Xác nhận số dư ngân hàng

-          Xác nhận công việc