Bên cạnh các tour tham quan truyền thống tại TP.HCM, việc khai thác các giá trị lịch sử của Sài Gòn – Gia Định xưa nhằm xây dựng thành sản phẩm du lịch “về nguồn” độc đáo được Lữ hành Fiditour xem là một “kênh” quan trọng để phát huy các giá trị lịch sử cũng như làm phong phú thêm sản phẩm dành cho du khách....