Chính vì vậy, nhiều gia đình đã lựa chọn và đặt những tour du lịch sớm. Theo ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Lữ hành Fiditour, với bộ sản phẩm Tết Âm lịch, Lữ hành Fiditour thiết kế những sản phẩm có lịch trình phù hợp với thời gian nghỉ.