Đây là nỗ lực không chỉ của Lữ hành Fiditour mà còn là của toàn ngành du lịch thành phố khi tích cực quảng bá truyền thông về điểm đến an toàn, thân thiện đến du khách quốc tế dù đang trong mùa dịch bệnh COVID-19....