Được thành lập từ ngày 18-12-2010, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam (VISTA) là một đơn vị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA). Trải qua 10 năm, VISTA đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành lực lượng quan trọng hàng đầu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam với rất nhiều doanh nghiệp thành công.

Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam quyết định trao tặng Bằng khen cho một số doanh nghiệp và cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự hình thành và phát triển hệ thống lữ hành Việt Nam, góp phần đưa lữ hành Việt Nam trở thành một hệ thống mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong đó, Lữ hành Fiditour vinh dự là 1 trong 8 doanh nghiệp thuộc lứa doanh nghiệp lữ hành đầu tiên đã đóng góp tích cực cho sự hình thành và phát triển hệ thống lữ hành Việt Nam. Cá nhân Ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Lữ hành Fiditour – Vietluxtour cũng được khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong lãnh đạo doanh nghiệp và phát triển kinh doanh dịch vụ lữ hành, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển dịch vụ lữ hành Việt Nam.

Lữ hành Fiditour - Vietluxtour