*Việt Nam:

- Chính phủ thông qua gói 62 ngàn tỷ hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Theo Nghị quyết này, sẽ có 6 nhóm đối tượng nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ Chính phủ:

Đối tượng

Hỗ trợ (VNĐ)

Hình thức nhận

Người có công với cách mạng

500.000

Trả 1 lần, hỗ trợ 3 tháng

Hộ nghèo, cận nghèo

250.000

Trả 1 lần, hỗ trợ 3 tháng

Lao động tự do, mất việc nhưng chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp

1.000.000

Trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ 1/4

1.000.000

Trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng

Lao động mất việc từ 14 ngày trở lên

1.800.000

Trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng

Doanh nghiệp khó khăn tài chính

Vay lãi suất 0% trả lương

Vay hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội

- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly xã hội, không đeo khẩu trang, không có việc cấp thiết nhưng vẫn ra đường.

*Thế giới:

- Chính phủ của 19 quốc gia có sử dụng đồng tiền chung châu Âu euro đồng ý dành 550 tỉ euro để hỗ trợ các công ty, người lao động và hệ thống y tế trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

- Tây Ban Nha, Úc khẳng định trước mắt không nới lỏng các biện pháp bảo vệ dân chúng.

- Campuchia: đưa ra dự luật tình trạng khẩn cấp