Tại chương trình, ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 4 – ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã phát biểu “Chúng tôi nhận thức rằng, để TPHCM phát triển thì sự phát triển của DN sẽ đóng vai trò quan trọng. Chính quyền TPHCM luôn luôn đồng hành cùng DN”. Đồng thời nhận định “Trong điều kiện hiện nay, để DN phát triển bền vững và khẳng định thương hiệu của mình trên thương trường, không có con đường nào khác là phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số” cam kết TPHCM có những chính sách hỗ trợ DN phát triển.  Các nội dung trên phản hồi ý kiến cử tri, trong đó có những vấn đề mà đại diện Lữ hành Fiditour – Vietluxtour - chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ tịch Công Đoàn) và chị Nguyễn Thiên Nga (Bí thư Đoàn Thanh Niên) đã đề xuất với các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM. Cụ thể:

LỮ HÀNH FIDITOUR VIETLUXTOUR ĐẠI DIỆN CỬ TRI ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM CỦA NGÀNH DU LỊCH VỚI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐB HĐND TPHCM KHÓA X

LỮ HÀNH FIDITOUR VIETLUXTOUR ĐẠI DIỆN CỬ TRI ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM CỦA NGÀNH DU LỊCH VỚI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐB HĐND TPHCM KHÓA X

  • Giải pháp hiệu quả để hỗ trợ gấp các công ty du lịch lữ hành về mặt tài chính như cho vay vốn ưu đãi, miễn giảm thuế, trợ cấp cho người lao động …trong tình hình các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19;
  • Giải pháp và các đối sách để đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên điạ bàn TP.HCM trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang làm ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tội phát phát sinh và chú ý nhất lả tội phạm trên mạng.
  • Chính sách hỗ trợ về công nghệ, về tài chính... giúp cho các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số này;
  • Đề xuất ứng cử viên chia sẻ kế hoạch kết nối lĩnh vực hoạt động của mình với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lữ hành;
  • Xem xét việc đưa vào chương trình tour Biệt động Sài Gòn, Đặc công Rừng Sác, Trung ương Cục miền Nam  v.v...vào tiết học ngoại khóa.

LỮ HÀNH FIDITOUR VIETLUXTOUR ĐẠI DIỆN CỬ TRI ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM CỦA NGÀNH DU LỊCH VỚI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐB HĐND TPHCM KHÓA X

Tham khảo chi tiết: https://saigondautu.com.vn/kinh-te/tphcm-xay-dung-nhung-tap-doan-kinh-te-manh-du-suc-canh-tranh-90884.html