Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Báo Người Lao Động nói riêng, bạn đọc và nhân dân cả nước cũng như kiều bào nói chung trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; kịp thời giúp đỡ ngư dân các địa phương đánh bắt trên biển; góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân hướng về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc; động viên, khích lệ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bày tỏ niềm tự hào là một trong những đơn vị  đồng hành cùng Báo Người Lao Động với chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, ông Trần Thế Dũng – Tổng giám đốc Công ty CP Lữ hành Fiditour, cho biết gần 400 CB-CNV của Lữ hành Fiditour đã cùng tham gia với lòng tự hào sâu sắc. Chương trình rất phù hợp với tiêu chí hoạt động của Công ty - kinh doanh gắn kết với trách nhiệm cùng cộng đồng, xã hội. Qua đó hy vọng chương trình tạo sự lan tỏa lớn hơn, trở thành tiếng nói mạnh mẽ trên mặt trận ngoại giao quốc tế để bảo vệ độc lập chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam. 

Ông Trần Thế Dũng (thứ 5, từ trái qua) nhận hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành cùng chương trình 

Ông Trần Thế Dũng (thứ 5, từ trái qua) nhận hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành cùng chương trình 


Công ty CP Lữ hành Fiditour