Sáng 17/1, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019.

Trong năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được UBND Quận 1 triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức và nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế như: Tổ chức tọa đàm “phát huy vai trò cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cá nhân tiêu biểu đồng bào dân tộc trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Quận 1”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2018; chăm lo tết cho các diện khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Văn Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và 10 phường tiếp tục tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban ngành, người dân cùng tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa…; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đảm bảo công tác an sinh xã hội…

Cũng tại Hội nghị, Công ty CP Lữ hành Fiditour đã được trao giấy chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015 – 2019.

Ông Trần Thế Dũng Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành Fiditour nhận chứng nhận Danh hiệu Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Ông Trần Thế Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành Fiditour nhận chứng nhận Danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Chứng nhận Danh hiệu Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Chứng nhận Danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Công ty CP Lữ hành Fiditour