STT Khách trúng giải Seri Giải thưởng Ghi chú
1 Nguyễn Mỹ Huệ 005874 Nam Du Tuần 1
2 Lê Thị Lệ Quyên 005820 Nam Du Tuần 1
3 Đoàn Thị Lê Hương 005002 Túi kéo Tuần 1
4 Lê Thị Lệ Quyên 005820 Túi kéo Tuần 1
5 Đặng Tường Bảo Trân 005044 Túi kéo Tuần 1
6 Dương Thị Hồng Linh 005822 Túi kéo Tuần 1
7 Huỳnh Văn Sua 005035 Túi kéo Tuần 1
8 Nguyễn Thị Thu Nga 005088 Dubai Tuần 2
9 Nguyễn Thanh Tú 005883 Nam Du Tuần 2
10 Nguyễn Cao Cẩm Nhung 005890 Túi kéo Tuần 2
11 Phạm Thị Thanh Trúc 005904 Túi kéo Tuần 2
12 Ông Thị Mỹ Dung 005859 Túi kéo Tuần 2
13 Nguyễn Thị Kim Đài 009202 Túi kéo Tuần 2
14 Trần Thị Ngọc Dung 005896 Túi kéo Tuần 2
15 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009533 Nam Du Tuần 3
16 Nguyễn Đức 009155 Côn Đảo Tuần 3
17 Lê Anh Vũ 005949 Túi kéo Tuần 3
18 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009577 Túi kéo Tuần 3
19 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009528 Túi kéo Tuần 3
20 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009570 Túi kéo Tuần 3
21 Nguyễn Thị Cẩm Tú 009150 Túi kéo Tuần 3
22 Lê Thị Hải Trang 009739 MỸ Tuần 4
23 Hồ Thu Nga 009200 Nam Du Tuần 4
24 Đàm Xuân Toàn 009758 Túi kéo Tuần 4
25 Ngô Thị Hoàng Mai 009751 Túi kéo Tuần 4
26 Đặng Viên 009174 Túi kéo Tuần 4
27 Trương Tấn Đạt 009807 Túi kéo Tuần 4
28 Trương Tấn Đạt 009807 Túi kéo Tuần 4
29 Lê Hoàng Bích Thuỷ 009947 Nam Du Tuần 5
30 Nguyễn Thị Bích Hạnh 009683 Nam Du Tuần 5
31 Nguyễn Thị Ngọc Bích 002822 Túi kéo Tuần 5
32 Nguyễn Văn Quảng 002653 Túi kéo Tuần 5
33 Vũ Thị Như Quỳnh 002737 Túi kéo Tuần 5
34 Trương Đại Thạch 002776 Túi kéo Tuần 5
35 Vũ Hữu Chính 002857 Túi kéo Tuần 5
36 Kiều Đỗ Hoàng Minh Nhựt 002986 Túi kéo Tuần 5
37 Cao Thị Tuyết Mai 005390 Bhutan Tuần 6
38 Lý Thị Đoan Trang 005499 Túi kéo Tuần 6
39 Lý Thị Đoan Trang 005491 Túi kéo Tuần 6
40 Nguyễn Hoàng Kim Khánh 005465 Túi kéo Tuần 6
41 Diệp Văn Việt 005526 Túi kéo Tuần 6
42 Diệp Văn Việt 005507 Túi kéo Tuần 6
43 Diệp Văn Việt 005504 Túi kéo Tuần 6
44 Phạm Khương Vinh 006124 Nam Du Tuần 7
45 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 006353 Nam Du Tuần 7
46 Lê Ngọc Lân 005202 Túi kéo Tuần 7
47 Võ Thị Lệ Kim Loan 002967 Túi kéo Tuần 7
48 Lê Anh Tuấn 005433 Túi kéo Tuần 7
49 Lê Anh Tuấn 005418 Túi kéo Tuần 7
50 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 005586 Túi kéo Tuần 7
51 Nguyễn Thị Thu Hà 006464 Túi kéo Tuần 7
52 Nguyễn Thị Kim Quy 004230 Tây Bắc Tuần 8
53 Bùi Thị Tố Như 006513 Côn Đảo Tuần 8
54 Châu Văn An 006359 Nam Du Tuần 8
55 Phạm Thị Xuân Lan 004574 Túi kéo Tuần 8
56 Đặng Thành Tuấn 004702 Túi kéo Tuần 8
57 Hồng Huệ Lan 004595 Túi kéo Tuần 8
58 Nguyễn Thị Thanh Chi 004492 Túi kéo Tuần 8
59 Châu Văn An 006378 Túi kéo Tuần 8
60 Trần Thị Thuỳ Trang 005212 Túi kéo Tuần 8
61 Nguyễn Thị Mai Hoa 003265 Nam Du Tuần 9
62 Nguyễn Thị Mai Hoa 003226 Nam Du Tuần 9
63 Nguyễn Thị Mai Hoa 003288 Túi kéo Tuần 9
63 Nguyễn Thị Mai Hoa 003240 Túi kéo Tuần 9
64 Nguyễn Thị Mai Hoa 003225 Túi kéo Tuần 9
65 Nguyễn Thị Mai Hoa 003293 Túi kéo Tuần 9
66 Lê Ngọc Thanh Tâm 003155 Túi kéo Tuần 9
67 Lê Ngọc Thanh Tâm 004752 Túi kéo Tuần 9
68 Trần Quốc Bình 003565 Tây Bắc Tuần 10
69 Trần Thị Ánh Minh 005383 Nam Du Tuần 10
70 Nguyễn Thị Bích Trâm 007270 Túi kéo Tuần 10
71 Từ Thị Bích Châu 004528 Túi kéo Tuần 10
72 Huỳnh Tuyết Lan 007124 Túi kéo Tuần 10
73 Huỳnh Tuyết Lan 007181 Túi kéo Tuần 10
74 Hoàng Thị Trinh 004965 Túi kéo Tuần 10
75 Ngô Gia Khuyến 009701 Nam Du Tuần 11
76 Đặng Thị Thu Thuỷ 008705 Nam Du Tuần 11
77 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 007435 Túi kéo Tuần 11
78 Lê Văn Ngọc Long 008057 Túi kéo Tuần 11
79 Phạm Minh Khang 010812 Túi kéo Tuần 11
80 Đặng Thị Thu Thuỷ 008776 Túi kéo Tuần 11
81 Nguyễn Ngọc Thư 007543 Túi kéo Tuần 11