Được thành lập vào ngày 25/07/2019 theo quyết định số 198-QĐ/ĐU của Đảng bộ Quận 1 , Chi bộ Công ty CP Lữ hành Fiditour (gọi tắt là Lữ hành Fiditour) hiện có 30 đảng viên, trong đó đảng viên trẻ nhất là 25 tuổi. Mặc dù mới được thành lập nhưng Chi bộ Lữ hành Fiditour đã phát huy truyền thống đoàn kết, cố gắng vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị, đề ra các biện pháp hữu hiệu cho công tác phát triển Đảng, đẩy mạnh hoạt động của đơn vị trong nhiệm kỳ mới 2020-2023.

Đến tham dự Đại hội, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 đã chia sẻ, định hướng một số vấn đề Đại hội tập trung thảo luận, cũng như phát biểu chỉ đạo.

Với tinh thần trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc dân chủ trong Đảng, các đại biểu đã lựa chọn nhân sự bầu vào Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Các đại biểu thảo luận ý kiến

Các đại biểu thảo luận ý kiến

Các đại biểu thảo luận ý kiến

Các đại biểu thảo luận ý kiến

Đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 phát biểu chỉ đạo

Đảng viên trẻ Lê Ngọc Kim Ngân trình bày tham luận

Đảng viên trẻ Lê Ngọc Kim Ngân trình bày tham luận

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu

Ban chấp hành Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ mới

Ban chấp hành Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ mới


 

Công ty Lữ hành Fiditour