Dành cho khách hàng là chủ thẻ MasterCard mua tất cả các tour tại Văn phòng chính của Fiditour (129 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM).1.Tên chương trình: MỞ THẺ SCB, HOÀN ĐẾN 1,5 TRIỆU ĐỒNG KHI DU LỊCH CÙNG FIDITOUR
2.Thời gian khuyến mại: từ 03/05/2017 đến 25/07/2017.
3.Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ thanh toán quốc tế và Chủ thẻ tín dụng quốc tế SCB.
4.Nội dung chương trình:

*Ưu đãi 1 - dành riêng cho Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế SCB:

Hoàn tiền cho Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế SCB (bao gồm MasterCard và Visa) và sử dụng thẻ SCB để thanh toán tour tại máy POS Fiditour trong thời gian triển khai chương trình.

STT

Tổng giá trị giao dịch mua tour (Đồng)

Mức hoàn tiền (Đồng)

1

Từ 6.000.000 đến dưới 12.000.000 đồng

300.000

2

Từ 12.000.000 đến dưới 20.000.000 đồng

500.000

3

Từ 20.000.000 đến dưới 40.000.000 đồng

800.000

4

Từ 40.000.000 đồng trở lên

1.500.000


*Ưu đãi 2 – dành cho Chủ thẻ quốc tế hiện hữu của SCB (bao gồm thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế):

Điều kiện

Loại quà tặng

Số lượng quà tặng

100 Khách hàng đầu tiên đạt tổng doanh số mua tour tại Fiditour bằng thẻ quốc tế SCB trong thời gian triển khai chương trình từ 15 triệu đồng trở lên

Túi kéo du lịch sành điệu

01 cái /Khách hàng


Chi tiết các thủ tục mở thẻ, thanh toán và các phát sinh liên quan vui lòng liên hệ đại diện SCB, Mr Phúc: 0932.677.772  - Hotline 1800545438. Hoặc Quý khách có thể để lại thông tin theo form đăng ký bên dưới:
 
https://form.jotform.me/71572282577464

5. Điều kiện, điều khoản của chương trình:

*5.1.Điều kiện, điều khoản chung cho các ưu đãi:
- Khách hàng phải sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của SCB thanh toán tour tại Fiditour để được hưởng ưu đãi.
- Khách hàng có thể mua tour cho bản thân hoặc người khác.

*5.2.Điều kiện, điều khoản chung cho ưu đãi 1:

- Quà tặng là tiền hoàn vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế SCB của Khách hàng.
- Ưu đãi hoàn tiền không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ cũng như không được chuyển nhượng cho người khác.
- Căn cứ để hoàn tiền là tổng giá trị các giao dịch mua tour tại máy POS Fiditour bằng thẻ tín dụng quốc tế SCB mỗi đợt. Các giao dịch này phải có ngày giao dịch trong mỗi đợt và có ngày hạch toán vào hệ thống SCB chậm nhất 07 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.
- Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần trong suốt thời gian triển khai chương trình.
- Riêng với Khách đi theo đoàn, chỉ hoàn tiền trên tổng giá trị giao dịch mua tour bằng thẻ tín dụng quốc tế SCB của đoàn.
- Không thực hiện đồng thời chương trình ưu đãi này với các hình thức ưu đãi, khuyến mại khác của Fiditour tại thời điểm áp dụng.

*5.3.Điều kiện, điều khoản cho ưu đãi 2:

- Doanh số hợp lệ được tính bằng cách cộng gộp giá trị của các giao dịch thanh toán tour tại máy POS Fiditour bằng thẻ quốc tế SCB trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại. Các giao dịch này phải có ngày giao dịch trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại và có ngày hạch toán vào hệ thống SCB chậm nhất 07 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.
- Trường hợp Khách hàng sở hữu nhiều loại/hạng thẻ quốc tế SCB, tổng doanh số chi tiêu trong thời gian triển khai sẽ được cộng dồn lại theo Khách hàng.
- Doanh số hợp lệ của Khách hàng sẽ loại trừ doanh số của các giao dịch đảo/ giao dịch hoàn trả toàn bộ hay giao dịch hoàn trả một phần/ giao dịch bị hủy hay có tranh chấp.
- Các giao dịch của chủ thẻ phụ và chủ thẻ chính sẽ được quy về tính chung cho chủ thẻ chính trong suốt thời gian triển khai chương trình khuyến mại.
- Khách hàng đã được hưởng ưu đãi 1 không được tham gia ưu đãi 2.
- Khách hàng được hưởng ưu đãi của chương trình này được tham gia chương trình khuyến mại thẻ khác của SCB (như “Châu Á trong tầm tay”, “Phát hành ngay – Quà trao tay”…) nếu thỏa điều kiện.