TOUR CHÂU MỸ
                 Điểm đến Số ngày Ngày đi Giá
                 Đặt tour
                • Bờ đông Hoa Kỳ - New York - Philadelphia - Washington DC
                • 8
                • 10/8
                • 57.990.000 đ
                • Bờ tây Hoa Kỳ - Los Angeles - San Diego - Las Vegas - San Francisco
                • 8
                • 31/7
                • 65.500.000 đ
                • Bờ tây Hoa Kỳ - Los Angeles - San Diego - Las Vegas - San Francisco
                • 8
                • 28/8
                • 65.500.000 đ
                • Brazil - Argentina - Cuba
                • 11
                • 20/07
                • 124.800.000 đ
                • Brazil - Argentina - Cuba
                • 11
                • 5/08
                • 124.800.000 đ
                • Brazil - Argentina - Cuba
                • 11
                • 18/08
                • 124.800.000 đ
                • Brazil - Argentina - Cuba
                • 11
                • 27/08
                • 124.800.000 đ
                • Canada - Vancouver - Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Falls (11N)
                • 8
                • 30/7
                • 92.000.000 đ
                • Canada - Vancouver - Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Falls (11N)
                • 8
                • 28/8
                • 92.000.000 đ
                • Canada - Vancouver - Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Falls (11N)
                • 8
                • 25/9
                • 92.000.000 đ
                • Canada - Vancouver - Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Falls (11N)
                • 8
                • 30/10
                • 92.000.000 đ
                • Đông tây Hoa Kỳ - New York - Philadelphia - Washington DC - Los Angeles - Las Vegas - Fresno - Yosemite - San Jose - San Francisco
                • 13
                • 11/11
                • 92.000.000 đ
                • Đông tây hoa kỳ - New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Diego
                • 11
                • 24/07
                • 78.900.000 đ
                • Đông tây hoa kỳ - New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Diego
                • 11
                • 21/08
                • 78.900.000 đ
                • Hoa Kỳ - Los Angeles - Hollywood - Universal Studio - Las Vegas - Hoover Dam - San Jose - Công viên quốc gia Yosemite
                • 9
                • Ngày 25 hàng tháng
                • 64.500.000 đ
                • Houston - Trung tâm Vũ Trụ Nasa
                • 6
                • 29/10
                • 59.900.000 đ
                • Houston - Trung tâm Vũ Trụ Nasa
                • 6
                • 29/11
                • 59.900.000 đ
                • Siêu tiết kiệm Bờ Tây Hoa Kỳ - 7N 1 free day
                • 7
                • 18/10
                • 37.900.000đ