TOUR CHÂU MỸ
                  Điểm đến Số ngày Ngày đi Giá
                  Đặt tour
                 • Brazil - Argentina - Cuba (11N)
                 • 11
                 • 5/08
                 • 124.800.000 đ
                 • Brazil - Argentina - Cuba (11N)
                 • 11
                 • 18/08
                 • 124.800.000 đ
                 • Brazil - Argentina - Cuba (11N)
                 • 11
                 • 27/08
                 • 124.800.000 đ
                 • Canada (Vancouver - Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Falls)
                 • 8
                 • 30/7
                 • 92.000.000 đ
                 • Canada (Vancouver - Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Falls)
                 • 8
                 • 28/8
                 • 92.000.000 đ
                 • Canada (Vancouver - Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Falls)
                 • 8
                 • 25/9
                 • 92.000.000 đ
                 • Canada (Vancouver - Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Falls)
                 • 8
                 • 30/10
                 • 92.000.000 đ
                 • Cuba
                 • 6
                 • 31/10
                 • 59.000.000đ
                 • Hoa Kỳ (Houston - Trung tâm Vũ Trụ Nasa)
                 • 6
                 • 29/10
                 • 59.900.000 đ
                 • Hoa Kỳ (Houston - Trung tâm Vũ Trụ Nasa)
                 • 6
                 • 29/11
                 • 59.900.000 đ
                 • Hoa Kỳ (Los Angeles - Hollywood - Universal Studio - Las Vegas - Hoover Dam - San Jose - Công viên quốc gia Yosemite)
                 • 9
                 • Ngày 25 hàng tháng
                 • 64.500.000 đ
                 • Hoa Kỳ (Los Angeles - San Diego - Las Vegas - San Francisco)
                 • 8
                 • 31/7
                 • 65.500.000 đ
                 • Hoa Kỳ (Los Angeles - San Diego - Las Vegas - San Francisco)
                 • 8
                 • 28/8
                 • 65.500.000 đ
                 • Hoa Kỳ (New York - Philadelphia - Washington DC - Los Angeles - Las Vegas - Fresno - Yosemite - San Jose - San Francisco)
                 • 13
                 • 11/11
                 • 92.000.000 đ
                 • Hoa Kỳ (New York - Philadelphia - Washington DC)
                 • 8
                 • 10/8
                 • 57.990.000 đ
                 • Hoa kỳ (New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Diego)
                 • 11
                 • 21/08
                 • 78.900.000 đ
                 • Hoa Kỳ (Siêu tiết kiệm - Bờ Tây - 7N 1 free day)
                 • 7
                 • 18/10
                 • 37.900.000đ
                 • Hoa Kỳ (Siêu tiết kiệm - Bờ Tây - 7N 1 free day)
                 • 7
                 • 18/09
                 • 37.900.000đ
                 • Hoa Kỳ (Siêu tiết kiệm - Bờ Tây - 7N 1 free day)
                 • 7
                 • 18/08
                 • 37.900.000đ